VYHLÁSENIE DOPYTOVO-ORIENTOVANEJ VÝZVY PRE SAMOSPRÁVNE KRAJE

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) vyhlásilo dňa 15. mája 2019 dopytovo-orientovanú výzvu pre samosprávne kraje. Výzva sa týka témy Inteligentný a lepší samosprávny kraj. V rámci témy sú oprávnenými žiadateľmi: samosprávne kraje (VÚC).