Schválené žiadosti z 2. kola dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne a neziskové organizácie

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO OP EVS zverejnil na stránke http://www.reformuj.sk/vyzva/schvalene-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-2/zoznam schválených žiadostí z 2. kola výziev pre mimovládne a neziskové organizácie. V budúcom roku v priebehu mesiaca január bude informácia doplnená o zoznam neschválených žiadostí.