OZNÁMENIE O ZASADNUTÍ HODNOTIACEJ KOMISIE NA POSUDZOVANIE REFORMNÝCH ZÁMEROV

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

V pondelok 24. septembra 2018 sa uskutoční desiate zasadnutie Hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov. Predkladatelia komisii predložili na schválenie sedem reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Kancelária Najvyššieho súdu SR, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a Slovenská inšpekcia životného prostredia. Viac informácií o predložených reformných zámeroch nájdete v časti Reformné zámery predložené na schválenie.