OZNAM O 15. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

V stredu 20. marca sa uskutoční 15. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Riadiaci orgán pre OP EVS bude členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, predkladať na schválenie upravený štatút a rokovací poriadok MV, prezentovať vybrané príklady dobrej praxe a tiež predstaví akčné plány prijímateľov národných projektov na rok 2019. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.