OZNAM O 14. ZASADNUTÍ MONITOROVACIEHO VÝBORU PRE OP EVS

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

V utorok 27. novembra sa uskutoční 14. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Hlavným bodom programu zasadnutia bude prezentácia a následné schvaľovanie predložených zámerov národných projektov. Riadiaci orgán pre OP EVS bude zároveň členov a pozorovateľov MV informovať o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o pokroku dosiahnutom pri implementácii komunikačnej stratégie, ako aj o plánovaných informačných a  komunikačných aktivitách, ktoré sa budú vykonávať v nasledujúcom roku 2019. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.