Oznam o 13. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

V stredu 26. septembra sa uskutoční 13. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad informovanie o aktuálnom stave implementácie OP EVS, o plánovanom čerpaní finančných prostriedkov v rokoch 2018-2019. Dôležitým bodom programu bude aj prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov. Zámery národných projektov predkladá Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Slovenská inšpekcia životného prostredia, Kancelária Najvyššieho súdu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo životného prostredia SR. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.