Vo štvrtok 24. mája 2018 sa uskutoční 12. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru (MV) pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad schvaľovanie výročnej správy o vykonávaní OP EVS. Schvaľovať sa však budú aj nové verzie štatútu MV ako aj rokovacieho poriadku. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.