Dobrí ľudia MV SR na Dobrom trhu podporili ženy v núdzi

Zdroj: MV SR

Bratislavské ulice Panenská a Podjavorinská v nedeľu 15. septembra opäť ožili populárnym pouličným podujatím Dobrý trh, kde tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť nesklamal. Tento rok sa zamestnanci sekcie európskych programov  MV SR  rozhodli opäť podporiť a prispieť finančným darom Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi.

Už niekoľko rokov sa Panenská ulica teší tradícii Dobrého trhu. Návštevníci si na trhu môžu kúpiť dizajnové a iné zaujímavé výrobky, niečo sa naučiť na workshopoch či pozrieť si kultúrne podujatia ako aj podporiť dobrovoľníkov, ktorí spoločne bojujú za dobrú vec. Tento rok sa opäť zamestnanci SEP ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozhodli pomôcť Záujmovému združeniu RODINA, Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi. Na akcii ponúkali za dobrovoľný príspevok domáce koláče, limonádu a pagáče.  Pre združenie takýmto spôsobom vyzbierali viac ako 600 eur, ktoré pomôžu konkrétnym týraným ženám a matkám s deťmi, ktoré bezpečný ale dočasný domov našli v Azylovom dome Tamara.

Pred budovou sídla sekcie európskych programov sa v stánkoch ponúkali za dobrovoľný príspevok domáce koláče, limonáda a pagáče, ktoré napiekli a pripravili zamestnanci SEP. Pomohli sme aj s predajom domácich mydiel, ktoré vlastnoručne vyrábajú ženy a matky z Azylového domu Tamara pod vedením sociálnych pracovníčok v rámci poskytovaných sociálnych služieb pri zabezpečovaní rozvoja ich pracovných zručností v tvorivej dielni. Mydlá Tamara sú vyrobené z mydlovej hmoty, ktorá má rastlinný základ s prídavkom kozieho mlieka a olivového oleja. Pre dosiahnutie blahodarnejších účinkov sú do nich pridávané rôzne bylinky, prírodné íly, silice a esencie. Výrobou a predajom týchto mydiel pomáhajú zlepšiť život klientok a ich detí počas ich pobytu v azylovom dome.

„Násilné činy sú podľa našich zákonov trestné bez ohľadu na to, či sú páchané v rodine, alebo mimo nej, preto je povinnosťou štátu zabezpečiť ochranu ženám, deťom a matkám zažívajúcim násilie. Rodina má byť zdrojom bezpečia, nie strachu. Teším sa, že môj tím cíti potrebu pomôcť ľudom, ktorí sú v ohrození“, povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

 

Na dobrý trh prišli aj pracovníčky záujmového združenia RODINA, ktoré návštevníkom zanietene popisovali svoju prácu. Presne vedeli, na čo vyzbierané peniaze použijú. Výťažok použijeme na chod Azylového domu Tamara a nákup surovín na výrobu mydielok, ktoré vyrábajú ubytované ženy a matky Tamara.

Azylový dom Tamara bol zriadený občianskym združením Záujmové združenie RODINA (ZZR) v októbri r. 2006 na základe potreby doplnenia chýbajúcej sociálnej služby pre špecifickú cieľovú skupinu v Trnave a jej okolí. Poskytujú sociálne služby v útulku a núdzovom bývaní pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi. Kapacita zariadenia je 12 miest v troch samostatných izbách. Zvyšok zariadenia tvorí kuchyňa spolu so spoločenskou miestnosťou, sociálne zariadenie prislúchajúce ku každej izbe, miestnosť na pranie a žehlenie a miestnosť na záujmovú činnosť – tvorivé dielne pre klientky.