Aktuálny indikatívny harmonogram výziev na rok 2017

Logo operačného programu Efektívna verejná správa
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa zverejnilo aktuálny indikatívny harmonogram výziev na rok 2017.