VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD – FÁZA 2

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10. apríla 2019 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENÝ NAJVYŠŠÍ SÚD – FÁZA 2 s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2.2-2019-3.