OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 26. februára 2020 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA RIADIACICH A PODPORNÝCH PROCESOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2020-2:

BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 14. februára 2020 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A POSILNENIE ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SÚDNYCH SPOROV PROSTREDNÍCTVOM MEDIÁCIE A EFEKTÍVNEHO VYUŽÍVANIA NÁSTROJOV RESTORATÍVNEJ JUSTÍCIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.2-2020-1: