Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní, identifikácia synergií a komplementarít obsahuje informácie o oblastiach podpory, predpokladané termíny vyhlásenia jednotlivých výziev a vyzvaní, doplňujúce informácie ako napr. finančnú sumu alokovanú na výzvu alebo vyzvania, synergie a komplementarity.

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2021 verzia 1

Stanovisko č. 27 2020 k plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní pre OP EVS 2021

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2020 verzia 1

Stanovisko č. 36_2019 k plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní pre OP EVS 2020

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2019 verzia 2

Stanovisko č. 23 2019 k aktualizovanému plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2019 verzia 2

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2019 verzia 1

Stanovisko č. 54_2018 k aktualizovnanému plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2019 verzia 1

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2018 verzia 4

Stanovisko č. 41_2018 k aktualizovnanému plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2018 verzia 4

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2018 verzia 3

Stanovisko č. 35_2018 k aktualizácii plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2018 verzia 3

Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní identifikácia synergií komplementarít OP EVS 2018 verzia 2

Stanovsiko č. 21_2018 k aktualizovanému plánu vyhlasovania výziev a vyzvaní OP EVS 2018 verzia 2

Harmonogram výziev a vyzvaní OP EVS 2018 verzia 1

Stanovisko k indikatívnemu harmonogramu výziev a vyzvaní OP EVS 2018 verzia 1

Momentálne nie sú vyhlásené žiadne Plán vyhlasovania výziev a vyzvaní, identifikácia synergií a komplementarít.