Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA DOSIAHOL POZITÍVNE VÝSLEDKY V PRIESKUME VEREJNEJ MIENKY O JEHO POVEDOMÍ

14. novembra 2019

V súlade s komunikačnou stratégiou operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) bol vykonaný prieskum verejnej mienky za účelom zistenia úrovne celkovej informovanosti (povedomia) verejnosti o podpore poskytovanej prostredníctvom tohto OP. Prieskum bol realizovaný spoločnosťou CallQuest, s.r.o. formou telefonických rozhovorov v období od 2.10. do 25.10.2019 na celkovej vzorke 1061 respondentov (metodikou CATI). V priebehu projektu bolo kontaktovaných 6330 telefónnych čísel, z ktorých sa … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov