Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho rozvoja v úrovni miestnej územnej samosprávy

17. januára 2020

Podpora administratívnych kapacít miest a obcí vykonávajúcich manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu – aj túto možnosť prinesú projekty, ktoré budú implementované z Operačného programu Efektívna verejná správa.  Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 20. decembra 2019 dopytovo-orientovanú výzvu s názvom „Podpora koordinačných a implementačných kapacít … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov