USMERNENIE č. 8 k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

26. mája 2020

RO pre OP EVS zverejnil toto usmernenie s cieľom stanoviť rozsah a podmienky k niektorým implementačným opatreniam súvisiacim s vyhlásením mimoriadnej situácie pre šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 s prihliadnutím na postupné uvoľňovanie opatrení  pre boj s COVID-19. Usmernenie nadväzuje na oznámenie zverejnené na webovom sídle RO pre OP EVS zo dňa 16. marca 2020 k  obdobiu mimoriadnej situácie, v ktorom RO pre … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov