Zdroj: MV SR

RO pre OP EVS uplatňuje politiku nulovej tolerancie voči podvodom a korupcii

9. júna 2020

Riadiaci orgán (RO) pre OP EVS sa zaväzuje zachovávať vysoké právne, etické a morálne štandardy, dodržiavať zásady integrity, objektivity a čestnosti a vďaka spôsobu, akým vykonáva svoju činnosť chce byť vnímaný ako subjekt, ktorý bojuje proti podvodom a korupcii. Tento záväzok musí byť spoločný pre všetkých zamestnancov. Cieľom tejto politiky je podporiť kultúru, ktorá odrádza … Čítať ďalej

Rozpočet
OP EVS

335,4 € miliónov