Kontakty

Sekcia európskych programov MV SR
Odbor operačného programu
Efektívna verejná správa

Panenská 21, 812 82 Bratislava


Otváracie hodiny podateľne:

Pondelok – Piatok (pracovné dni)
8:00 – 15:00

Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky

Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Generálna riaditeľka sekcie európskych programov
JUDr. Adela Danišková
+421 2 509 45 001
sekretariat.sep@minv.sk
Riaditeľ odboru OP EVS
JUDr. Matúš Dubovský
+421 2 509 45 030
sekretariat.opevs@minv.sk
Vedúci oddelenia metodiky a prípravy projektov
Ing. Peter Vlček, PhD.
+421 2 509 45 037
metodika.opevs@minv.sk
Vedúci oddelenia dopytovo-orientovaných projektov
Mgr. Slavomír Gajarský
+421 2 509 45 048
financie.opevs@minv.sk
Vedúca oddelenia kontroly na mieste
Ing. Gabriela Tomíková
+421 2 509 45 005
kontrola.opevs@minv.sk
Vedúca oddelenia monitorovania a hodnotenia
Mgr. Martina Polčíková
+421 2 509 45 044
monitorovanie.opevs@minv.sk
Poverený vedením oddelenia národných projektov
Mgr. Slavomír Gajarský
+421 2 509 45 048
projekty.opevs@minv.sk
Manažér pre informovanie a komunikáciu
Ing. Dávid Bodnár
+421 2 509 45 014
komunikacia.opevs@minv.sk