Vyzvanie na národný projekt – ZLEPŠENIE VYUŽÍVANIA ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VYUŽÍVANIA ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-11.