Operačný program Efektívna verejná správa – OP-EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

Ministerstvo vnútra SR je riadiacim orgánom Operačného programu Efektívna verejná správa, ktorý vypracovalo v spolupráci s partnerskými organizáciami. Pracovný tím rezortu vnútra vyrokoval na podporu reformy verejnej správy finančnú pomoc z Európskeho sociálneho fondu. V novom programovom období pre roky 2014-2020 je tak na čerpanie pripravených viac ako 335 miliónov eur. Ambíciou operačného programu je poskytovať … Čítať ďalej Operačný program Efektívna verejná správa