ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-1:

Dokumenty na stiahnutie