ZLEPŠENIE VYUŽÍVANIA ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠENIE VYUŽÍVANIA ÚDAJOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-11:

Dokumenty na stiahnutie