PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 28. februára 2017 vyzvanie na národný projekt PROCESNO-ORGANIZAČNÝ AUDIT MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VYBRANÝCH ORGANIZÁCIÍ REZORTU SPRAVODLIVOSTI A AUDIT VÝKONU SÚDNEJ MOCI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2:

 

Dokumenty na stiahnutie