OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2016 vyzvanie na národný projekt OPTIMALIZÁCIA PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2016-3:

 

Dokumenty na stiahnutie