ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 23. júla 2018 vyzvanie na národný projekt ZEFEKTÍVNENIE SPRÁVY DANÍ A CLA s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2018-6:

 

Dokumenty na stiahnutie