MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 6. decembra 2016 vyzvanie na národný projekt MERANIE EFEKTÍVNOSTI POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB VEREJNEJ SPRÁVY, INŠTITUCIONÁLNY ROZVOJ KLIENTSKYCH CENTIER A INTEGRÁCIA SPÄTNEJ VÄZBY KLIENTOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2016-4:

 

Dokumenty na stiahnutie