IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV VS

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 8. novembra 2016 vyzvanie na národný projekt IMPLEMENTÁCIA SYSTÉMU ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV VS s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.2-2016-2:

 

Dokumenty na stiahnutie