HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24. mája 2017 vyzvanie na národný projekt HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7:

 

Dokumenty na stiahnutie