BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 19. októbra 2017 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE A ROZVOJ ODBORNÝCH KAPACÍT ZA ÚČELOM ZVYŠOVANIA KVALITY KONTROLNEJ ČINNOSTI NKÚ SR s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1.-1.2-2017-17:

 

Dokumenty na stiahnutie