Dvanáste zasadnutie hodnotiacej komisie

Spomedzi šiestich predložených reformných zámerov boli schválené tri.

Dokumenty na stiahnutie