Plán hodnotení

Plán hodnotení je strategický dokument, ktorý sprevádza operačný program počas celého programového obdobia. Predstavuje rámcový plán hodnotení operačného programu, ktoré riadiaci orgán plánuje vykonávať v priebehu programového obdobia. Jeho výsledky sa využívajú pri riadení operačného programu a tiež by mali aktívne pôsobiť na prijímanie rozhodnutí vo vzťahu k stratégii operačného programu.