Operačný program Efektívna verejná správa podporí ďalšie vzdelávanie analytikov