Vo výbere hospodárskej činnosti (5.B) sa uvádza hospodárska činnosť subjektu žiadateľa, resp. projektu / operačného programu?

Hospodárska činnosť podľa NACE sa označuje pri registrácii subjektu do ITMS2014+ ako nepovinný údaj vo vzťahu k činnosti subjektu.

Pokiaľ ide o výber hospodárskej činnosti v rámci ŽoNFP, odporúča poskytovateľ uvádzať účel vo vzťahu k projektu a operačnému programu Efektívna verejná správa, ktorý je definovaný výhradne na oblasť verejnej správy.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie