Kedy je potrebné mať a doložiť podpísané memorandum o spolupráci/partnerskú zmluvu?

Pred odoslaním ŽoNFP – ide o prílohy žiadosti.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie