Je nejaký limit pre počet hodín odpracovaných zamestnancom na projekte?

Áno. Zamestnanec môže na projekte odpracovať maximálne 12 hodín denne. Tento limit však platí kumulatívne pre všetky pracovné úväzky zamestnanca (ak napr. zamestnanec pracuje v inej organizácii na plný úväzok = 8 hodín denne, na projekte môže odpracovať maximálne 4 hodiny denne). RO pre OP EVS neodporúča používať systémovo maximálny denný limit čistého pracovného času zamestnanca počas trvania projektu s ohľadom na to, že pre kontrolu a audit projektov (na úrovni SR ako aj EÚ) je uvedené pracovné vyťaženie zvýšeným rizikom na jednej strane s ohľadom na nedostatočné dodržiavanie prestávok pre oddych zamestnanca ako aj možného prekrývania/miešania vykonávania jednotlivých činností zamestnancom (t.j. oprávnených a neoprávnených pre projekt – napr. vykázaný pracovný čas pre projekt a zároveň bude zistené, že zamestnanec v uvedenom čase vystupoval pred verejným/štátnym orgánom za organizáciu v činnostiach nesúvisiacich s projektom atď.).

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie