Je možné, aby interní zamestnanci mesta boli zaradení do projektu na pozície napr. odborník – junior/odborník – senior ?

Áno, je to možné. V takom prípade bude refundovaná pomerná časť mzdy zamestnanca zodpovedajúca počtu hodín odpracovaných na projekte (zamestnanec bude uvádzať v pracovnom výkaze). Projektové činnosti zamestnanca musia byť doplnené do jeho pracovnej zmluvy.

Pomohla Vám táto odpoveď? Áno / Nie