Vyzvanie na národný projekt PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KVALITY POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 21. septembra 2022 vyzvanie na národný projekt PODPORA NAJEXPONOVANEJŠÍCH ODBOROV OKRESNÝCH ÚRADOV ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA KVALITY POSKYTOVANÝCH PROKLIENTSKY ORIENTOVANÝCH SLUŽIEB s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2022-5.