VYZVANIE NA NÁRODNÝ PROJEKT – BUDOVANIE IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE IMPLEMENTÁCIU MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI

Banner s logom OP EVS
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. septembra 2021 vyzvanie na národný projekt BUDOVANIE IMPLEMENTAČNEJ ŠTRUKTÚRY PRE IMPLEMENTÁCIU MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI s kódom vyzvania (číslo) OPEVS-PO1-SC1.1-2021-2.