Vyhlásenie vyzvania na národný projekt Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov

Banner s nápisom Aktuálne vyzvania/výzvy
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 24.05.2017 vyzvanie na národný projekt HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI VEREJNÝCH VÝDAVKOV s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-2017-7.