Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt – organizačný audit MS SR

Ministerstvo vnútra SR ako Riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vydalo Usmernenie č. 1 k vyzvaniu na národný projekt č. OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2 (PDF, 126 kB), ktorý je zamerený na organizačný audit Ministerstva spravodlivosti SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci. Týmto usmernením nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.