Prieskum miery informovanosti o boji proti podvodom

logo Sekcie kontroly a prevencie korupcie OLAF
Zdroj: Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF

Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) zverejnil v rámci zisťovania stavu informovanosti verejnosti o problematike boja proti podvodom a o potrebe chrániť finančné záujmy Európskej únie na Slovensku „minianketu“ zameranú na uvedenú oblasť. Zúčastniť prieskumu sa môžete tu.