Oznámenie o zasadnutí hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov

Reformný zámer
Zdroj: MV SR

V stredu 12. apríla 2017 sa uskutoční piate zasadnutie hodnotiacej komisie na posudzovanie reformných zámerov (HK). Predkladatelia komisii predložili na schválenie šesť reformných zámerov. Medzi predkladateľmi je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Slovak Business Agency (SBA). Viac informácií o predložených reformných zámeroch nájdete v časti Reformné zámery predložené na schválenie.