Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Banner pre Monitorovací výbor pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Vo štvrtok 7. septembra 2017 sa uskutoční deviate zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Medzi body zasadnutia patrí napríklad prezentácia a schvaľovanie zámerov národných projektov či informácia o aktuálnom stave implementácie OP EVS. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.