Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 21.10. 2016 sa uskutoční 6. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS. Hlavným bodom bude schválenie deviatich návrhov zámerov národných projektov pre Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR a Ministerstvo financií SR/Inštitút finančnej politiky. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.