Oznam o zasadnutí Monitorovacieho výboru pre OP EVS

Zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS
Zdroj: MV SR

Dňa 16.3.2017 sa uskutoční siedme zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS). Jedným z bodov programu bude schválenie dvoch zámerov národných projektov pre Najvyšší kontrolný úrad a pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Na programe bude aj informácia o stave implementácie OP EVS s návrhom opatrení na jej urýchlenie. Všetky informácie budú dostupné v časti Monitorovací výbor.