Kontaktné body pre obete trestných činov by mali začať poskytovať služby koncom roka 2018

Kontaktný bod pre obete trestných činov v Klientskom centre v Bratislave
Zdroj: MV SR

Kontaktné body, ktoré budú poskytovať svoje služby obetiam trestných činov, by mali začať fungovať v novembri 2018. Celkovo ich bude zriadených osem, a to v každom kraji jeden so sídlom v klientskom centre. V prípade, že klientske centrum v krajskom meste nie je, budú kontaktné body sídliť v priestoroch okresného úradu v sídle kraja.

Vytvorenie týchto priestorov je jednou z aktivít projektu Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Projekt je financovaný cez operačný program Efektívna verejná správa a je naň vyčlenená suma 4 124 384,81 eur.

Súčasťou projektu je okrem vytvorenia kontaktných bodov pre obete aj realizácia masívneho počtu preventívnych aktivít v oblasti predchádzania kriminality, v pilotnej fáze so zameraním na seniorov. Tie sa začnú robiť v prvom kvartáli budúceho roku. Trestné činy sa totiž určitým spôsobom týkajú každého obyvateľa, pričom nezáleží na tom, ako presne. Každý z nás môže byť potenciálnou, no už aj identifikovanou obeťou trestného činu.

Kontaktné body budú pre ľudí poskytovať viaceré služby. Pôjde o špecializované poradenstvo, sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľovi, právnu pomoc a právne zastupovanie či sociálne a ekonomické poradenstvo. Projekt sa sústredí tiež na zvýšenie počtu subjektov, ktoré sa venujú prevencii kriminality. Kontaktné body tak budú vytvorené na prístupných a najmä verejne známych miestach.

V rámci kontaktných bodov bude obetiam trestných činov k dispozícii kontaktná osoba – koordinátor a jeho dvaja asistenti. Tí na základe identifikovaných potrieb každého jedného prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti prístup k poskytnutiu pomoci, a to vo forme poradenstva. Zahŕňať bude najmä komunikáciu s obeťami a ich blízkymi, nasmerovanie na právnu pomoc a právne zastupovanie, sociálne, psychologické alebo ekonomické poradenstvo či sprevádzanie obetí počas trestného konania voči páchateľom. Pomoc a poradenstvo budú poskytované v závislosti od identifikovaných potrieb obetí a potenciálnych obetí.

Koordinátori aj asistenti budú zamestnancami ministerstva vnútra. Pri práci im budú v prípade potreby k dispozícii špecialisti, a to osoby z oblasti sociálneho poradenstva, psychológovia, kriminalisti či právnici. Pôjde o odbornú pomoc. Pracovníci kontaktných bodov budú konzultovať a poskytovať potrebné informácie, pričom v prípade potreby budú schopní vycestovať aj do menších miest a obcí. Pomoc v týchto kontaktných priestoroch je primárne určená obetiam z radov seniorov, obetiam nenávistných trestných činov, extrémizmu či obchodovania s ľuďmi. Ak však budú ľudia potrebovať pomoc v iných témach, ktoré súvisia s kriminalitou, pracovníci si ich vypočujú a pokúsia sa ich poslať tam, kde im poskytnú adekvátnu starostlivosť.