Cez operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) bude financované napríklad zavádzanie behaviorálnych inovácií, zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe či kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti. Aj toto je cieľom zámerov národných projektov, ktoré schválil Monitorovací výbor pre OP EVS na svojom poslednom zasadnutí v roku 2017.

Výbor schválil päť zámerov národných projektov. Medzi nimi tiež zámery „Efektívne štátne hmotné rezervy pre bezpečnosť obyvateľstva SR“, „Transformácia vnútorných procesov a zefektívnenie správy podriadených organizácií Ministerstva zdravotníctva SR“ a „ Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií“.